Plany tyflograficzne dla szkół podstawowych w Gminie Psary

Plany tyflograficzne dla osób z dysfunkcją wzroku zrealizowane dla Gminy Psary, w ramach zwiększenia dostępności architektonicznej budynków szkół podstawowych. Warstwa dotykowa tablic, czyli opisy w brajlu, zarys ścian budynków, piktogramy, schody, pochylnie, punkt „tu jesteś” wykonana została w technologii frezowania w płycie pleksi. Warstwę wizualną tworzy kontrastowa wydrukowana grafika.

Share Button