oznaczenia w brajlu do budynku przyparafialnego

Tabliczki przyklamkowe dla osób …

plany tyflograficzne do budynków Sądu w Chełmie

Plany tyflograficzne dla osób …

oznaczenia przyklamkowe do budynków uczelni wyższej

W realizacji: oznaczenia przyklamkowe …