Oznaczenia tyflograficzne dla PFRON

Oznaczenia tyflograficzne dla osób niewidomych i słabowidzących, oznaczone punktowym systemem Braille’a dla budynków PFRON (Biura i Oddziałów) mieszczących się na terenie 16 województw.

Czarne litery oraz cyfry tworzące grafikę mogę być również odczytywane dotykowo. Tabliczki są wyposażone w znaczniki NFC. Oznaczenia te zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie ze standardami projektowania uniwersalnego oraz zapewniają dostępność architektoniczną osobom z dysfunkcją wzroku.

Materiał – pleksi, technologia – frezowanie.

Klient : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt&realizacja: Nowe Studio

Share Button