oznaczenia z brajlem

Oznaczenia tyflograficzne z zastosowaniem kontrastowej wypukłej grafiki oraz alfabetu brajla. Wspomagają orientację architektoniczną osobom z dysfunkcją wzroku.

Projekt i realizacja dla SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia w ramach zadania „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Share Button